Classes individuals


Sessions individuals o per a grups reduïts, amb horaris i espais a conveniència de l’alumne.

Estan dirigides a persones que necessitin una atenció personalitzada o que no disposin de flexibilitat d’horaris, que tinguin una necessitat molt concreta a nivell físic, emocional o mental, a principiants que volen aclarir dubtes o practicants avançats que volen aprofundir. El programa personalitzat inclou recomanacions d’exercicis, respiracions i altres eines per no perdre el fil i poder seguir amb una pràctica diària.

Durada de les sessions 1h
Descompte en sessions continuades

T’ajudarà a:

  • Aprendre les bases del Yoga si comences.
  • Desenvolupar una pràctica personal que puguis fer a casa.
  • Aprendre les pràctiques adequades en cas de lesió o malaltia.
  • Aprofundir en la pràctica de la respiració i la meditació.

Començarem amb una primera presa de contacte, per poder dissenyar el contingut específic del teu programa individual on es tindrà en compte la teva edat, el teu estat de salut, l’experiència, necessitats i expectatives

No perdis el fil Tallers Contacte