Assessorament a les escoles


Assessorament a centres en tècniques de yoga a l’educació

Programa formatiu per al professorat amb l’objectiu de facilitar recursos pedagògics a l’aula que portin a una millora de la tasca docent i l’aprenentatge.

La proposta s’elabora i s’adapta en funció de les necessitats del centre, participació i nombre d’hores i s’estructura a partir d’uns continguts y objectius de treball al voltant dels temes escollits.

El mestre és clau en l’aprenentatge

Es proporcionen eines senzilles basades en el yoga, per introduir-les en petites dosis i de manera regular en moments concrets de la realitat educativa a l’aula, facilitant els aprenentatges acadèmics i aportant recursos per l’adquisició de les capacitats i competències d’una manera natural i respectuosa amb el desenvolupament individual i col·lectiu.

Es poden utilitzar en tots els cicles i es vinculen directament amb els valors educatius .

Beneficis:

  • Disminuir l’agitació
  • Augmentar les facultats d’atenció i concentració
  • Estimular la capacitat d’aprenentatge i la motivació
  • Proporcionar recursos per millorar l’adquisició de continguts
  • Potenciar una bona preparació del docent tan física com mental
  • Reduir l’estrès de l’alumne i del mestre i millorar la relació entre els alumnes i entre alumnes i mestres
  • Calmar i gestionar les emocions,  crear un ambient social de qualitat
  • Recuperar el plaer d’aprendre 

No perdis el fil Més info Contacte