Yoga & You


El yoga s’adapta a totes les etapes i els estils de vida, poden canviar alguns aspectes de la pràctica però els objectius segueixen sent els mateixos