Relaxació i Concentració a l’Aula


Un taller pràctic que es proposa dotar als mestres i docents de recursos pedagògics provinents del yoga.

Es treballa fonamentalment en la relaxació i la concentració vivencial a l’aula. La seva finalitat és pal·liar la falta d’atenció i l’excés d’agitació a les classes, millorar la relació entre mestre-alumne i facilitar en general la tasca docent i l’aprenentatge.

Si l’alumne no està a punt, no aprèn ni amb el millor mestre

Beneficis:

  • Educar per a la salut
  • Aprendre a relaxar-se
  • Aprendre a concentrar-se
  • Reduir l’estrés de l’alumne i del mestre.
  • Crear un ambient relaxat a l’aula .
  • Facilitar l’educació emocional
  • Millorar la convivència i educar per la pau.
  • Aprofundir en l’autoconeixement i la relació amb un mateix
  • Estimular la capacitat d’aprenentatge, l’adquisició de continguts i la motivació dels estudiant

Dirigit a mestres i educadors.

No perdis el fil Més info Contacte