Classes


Classes setmanals per a adults i infants, adolescents i joves, embarassades i gent gran dissenyades a mida, segons les necessitats i el context de la persona