Workshops


Els workshops o tallers se centren en un aspecte determinat de la pràctica del ioga i altres activitats afins per tal d’obtenir objectius concrets