Un paradigma educatiu en aquest temps de canvi; una estratègia metodològica per acompanyar el creixement i millorar l’educació; Una mirada cap a la reconciliació entre la ciència i la consciencia.

Viure és aprendre, l’aprenentatge essencial en aquesta vida és la d’arribar a ser un ser humà complet, i el nostre gran mestre és l’equilibri entre el món interior i l’exterior.

L’educació ha de contribuir al desenvolupament total de l’individu, és a dir, esperit i cos, intel·ligència, sensibilitat, sentit estètic, responsabilitat personal, espiritualitat. […] Una nova concepció més àmplia de l’educació hauria de portar a cada persona a descobrir , despertar i incrementar les seves possibilitats creatives , actualitzant així el tresor amagat en cada un de nosaltres.

Informe Delors

El marc pedagògic actual s’emmarca en l’informe Delors a la UNESCO, aquest estableix els 4 pilars del coneixement sobre els quals s’estructura l’educació del segle XXI: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser. Aquests objectius estan en l’arrel de les ensenyances del yoga, i és en aquest camí on l’educació es troba amb el yoga. En essència el yoga ens porta cap al desenvolupament integral de l’ésser humà.

L’educació no consisteix a acumular informació i el seu propòsit no és només buscar una carrera. És un mitjà per desenvolupar una personalitat plenament integrada i per permetre el creixement eficaç cap a l’ideal que cada persona s’hagi forjat . L’educació és un procés de treure des de dins les majors i millors qualitats inherents a cada individu. És l’entrenament en l’art de viure

                                                                   Swami Sivananda Saraswati

L’aportació holística del yoga acompanya l’educació i és una font inesgotable d’inspiració i innovació per aquesta. El yoga es troba en totes les investigacions més avançades de les ciències de l’educació.

El yoga a l’educació s’aplica al nostre sistema educatiu des de fa uns anys en  escoles i instituts, escoles oficials d’ idiomes i centres de Catalunya, grups de recerca UAB, UB. En aquest àmbit, cal destacar la formació i recerca que promou l’associació RYE Espanya, formació dirigida  a professionals vinculats a l’educació.